500 польских книг, которые надо обязательно прочесть 8-))

Давненько не появлявшийся у нас на сайте камрад sibkron  вполне блaгополучно продолжает наше общее дело как ЖЖ юзер sibkron  и радует всяческими литературными списками, рейтингами, новинками и обзорами. Если захочет вернуться, так вернется, а нет, так буду его цинично перепощивать. Приводимый ниже список полностью убил мое представление о достаточно скромной польской литературе.
А еще ниже приводится список поменьше но  тоже весьма себе основательный 8-))
/>

500 польских книг, которые надо обязательно прочесть

Список рекомендую изучать вместе с работой Виктора Хорева "Польская литература XX века. 1890–1990" и работой Ирины Адельгейм "Поэтика "промежутка": молодая польская проза после 1989". По возможности постараюсь работы из списка перевести, чтобы список был более удобочитаем.

Например, у Реймонта выделены "Мужики", "Земля обетованная" и "Вампир" как наиболее интересные работы. Из современной, например, Ольга Токарчук - "Правек и другие времена", "Путь людей книги" (помнится, Die Zeit выделил её же "Бегунов").

1. Параллельные жития – Яцек Денель
2. Жизнеописание Эзопа – Бернат из Люблина
3. Живое и мертвое море – Адольф Рудницкий
4. ?ycie na Korei – Анджей Сосновский
5. Прощай, Иуда – Иренеуш Ирединский
6. Жабуся – Габриэля Запольская
7. Зверочеловекоморок – Тадеуш Конвицкий
8. Zwierz w ?ó?ku – Дорота Суминская
9. Эмоциональные отношения – Иренеуш Ирединский
10. Герой нашего времени – Славомир Схуты
11. Остатки после празднества богов – Игорь Неверли
12. Znaszli ten kraj?… – Тадеуш Бой-Желеньский
13. Znany kapitan – Кароль Ольгерт Борхардт
14. Знахарь - Тадеуш Доленга-Мостович
15. Кошмары - Эмиль Зегадлович
16. Zmierzchy i poranki - Piotr Szewc
17. Злой - Леопольд Тырманд
18. Zimne kraje - Марцин Светлицкий
19. Земля обетованная - Владислав Реймонт
20. Zielony w?drowiec - Liliana Bardijewska
21. Ziele na kraterze - Мельхиор Ванькович
22. Zemsta – Александр Фредро
23. Zdj?cie -
24. Zd??y?  przed Panem Bogiem – Ханна Краль
25. Zazdro?? i medycyna – Михал Хороманский
26. Zasypie wszystko, zawieje – Влодзимеж Одоевский
27. Zamek kaniowski - Северин Гощинский
28. Zakl?ty dwór - Валерий Лозинский
29. Zakl?te rewiry - Генрик Ворцелл
30. Zaczarowana doro?ka - Константин Идельфонс Гальчинский
31. Zachód s?o?ca w Milanówku -  Ярослав Марек Рымкевич
32. Z kamer? i strzelb? przez Mato Grosso – Tony Halik
33. Z g?owy – Януш Гловацкий
34. Wyznania gorszycielki – Irena Krzywicka
35. Wyspa z?oczy?ców – Збигнев Ненацкий
36. Wyrok na Franciszka K?osa – Станислав Рембек
37. Wyprawa Tepatików – Marta Tomaszewska
38. Wszystko czerwone – Иоанна Хмелевская
39. Wszystko, co najwa?niejsze – Aleksandra Watowa
40. Wszystkie j?zyki ?wiata – Zbigniew Mentzel
41. Wspólny pokój – Zbigniew Uni?owski
42. Wspomnienia niebieskiego mundurka -Wiktor Gomulicki
43. Wroniec – Jacek Dukaj
44. Wo?oka – M. Wilk
45. Wo?anie do Yeti – Wis?awa Szymborska
46. Wolno?? tragiczna – Kazimierz Wierzy?ski
47. Wolna Trybuna – Christian Skrzyposzek
48. Wojna polsko-ruska – Dorota Mas?owska
49. Wojna nerwów – Artur Mi?dzyrzecki
50. Wir pami?ci – Edmund Wnuk -Lipi?ski
51. Wio, Leokadio – Joanna Kulmowa
52. Wiklina – Leopold Staff
53. Wierszyki ?ami?ce j?zyki – Ma?gorzata Strza?kowska
54. Wiersze i piosenki – Jacek Konarski
55. Wiersze – Ewa Lipska
56. Wiersze – A. Bursa
57. Wierna rzeka – Stefan ?eromski
58. Wielka, wi?ksza i najwi?ksza – Jerzy Broszkiewicz
59. Wielb??d na stepie – Jerzy Krzyszto?
60. Widziane z góry – Stefan Kisielewski
61. Widnokr?g – Wies?aw My?liwski
62. Widma – Tadeusz Gajcy
63. Wesele w Atomicach -S.Mro?ek
64. Wesele - S. Wyspia?ski
65. Weiser Dawidek – Pawe? Huelle
66. W?tróbka po warszawsku – Stefan Wiechecki
67. Warunek – Eustachy Rylski
68. Wariacje pocztowe – K. Brandys
69. Вампир – Владислав Реймонт
70. Wakacje z duchami – Adam Bahdaj
71. W stron? mi?o?ci – Marian Pankowski
72. W sieci – J.A. Kisielewski
73. W rytmie korzeni – Urszula Kozio?
74. W rajskiej dolinie w?ród zielska – Jacek Hugo – Bader
75. W pustyni i w puszczy – Henryk Sienkiewicz
76. W oparach absurdu – J. Tuwim i A. S?onimski
77. W ogrodzie pami?ci – Joanna Olczak - Ronikier
78. W uroku gwiazd – Tadeusz Mici?ski
79. W ma?ym domku – Tadeusz Rittner
80. W malinowym chru?niaku – Boles?aw Le?mian
81. W czwartym wymiarze – Antoni Lange
82. W czerwieni – Magdalena Tulli
83. W cudzym pi?knie – Adam Zagajewski
84. W co si? bawi?? – Wojciech M?ynarski
85. Vade-mecum – C.K.Norwid
86. Urz?d – Tadeusz Breza
87. Tytus, Romek i A’ Tomek Henryk Jerzy Chmielewski
88. Tylko Beatrycze – Teodor Parnicki
89. Tworki – Marek Bie?czyk
90. Twarz nie ods?oni?ta – Ernest Bryll
91. Trzyna?cie opowie?ci – Ksawery Pruszy?ski
92. 13 bajek z królestwa Lailonii dla du?ych i ma?ych – Leszek Ko?akowski
93. Tryby – M. Tulli
94. Tr?dowata – H. Mniszkówna
95. Treny – Jan Kochanowski
96. Tren – Bohdan Czeszko
97. Транс-Атлантик – Витольд Гомбрович
98. Traktat o ?uskaniu fasoli – W. My?liwski
99. Traktat moralny – Czes?aw Mi?osz
100. Tragiczne pokolenie – Marian Ruth Buczkowski
101. Tomek w krainie kangurów – A. Szklarski
102. Tkacz iluzji – Ewa Bia?o??cka
103. Teraz – Agnieszka Drotkiewicz
104. Ten obcy – I.Jurgielewiczowa
105. Teatrzyk Zielona G?? – K.I. Ga?czy?ski
106. Tartak – Daniel Odija
107. Ta?cz?cy jastrz?b – Julian Kawalec
108. Ta?cowa?a ig?a z nitk? – Jan Brzechwa
109. Tango – S. Mro?ek
110. ?piew z po?ogi – K.K. Baczy?ski
111. ?nieg – S. Przybyszewski
112. ?mier? w starych dekoracjach – T. Ró?ewicz
113. ?mier? w Breslau – M. Krajewski
114. ?mier? mówi w moim imieniu – Joe Alex
115. ?mier? miasta – W. Szpilman
116. ?mier? czeskiego psa – Janusz Rudnicki
117. ?luby panie?skie – A. Fredro
118. ?lub – W. Gombrowicz
119. ?lad po mamie – Marta Dzido
120. Szósta klepka – M. Musierowicz
121. Szkice piórkiem – A. Bobkowski
122. Szewcy – S.I. Witkiewicz
123. Szcz??cie Frania – W. Perzy?ski
124. Szatan z siódmej klasy – K. Makuszy?ski
125. Syberia. Wyprawa na biegun zimna – Jacek Pa?kiewicz
126. Struna ?wiat?a – Z. Herbert
127. Struktura – M. Protasiuk
128. Strachy – Maria Ukniewska
129. 120 przygód Kozio?ka Mato?ka – K. Makuszy?ski
130. Stawiam na Tolka Banana- A. Bahdaj
131. Stara ba?? – J.I. Kraszewski
132. Stankiewicz. Powrót – E.Rylski
133. Srebrne or?y – T. Parnicki
134. Srebrne i czarne – Jan Lecho?
135. Sprzedawcy kieszonkowych lusterek – Joanna Wajs
136. Sprawa Dantona – Stanis?awa Przybyszewska
137. Sposób na Alcybiadesa – E. Niziurski
138. Przygody tatrza?skie – W. Kuczok
139. Spis cudzo?o?nic – J. Pilch
140. Sól ziemi – Józef Wittlin
141. Sonety krymskie – Adam Mickiewicz
142. Somnambóle fantomowe – Joanna Mueller
143.  Solaris – S. Lem
144. Soból i panna- Józef Weyssenhoff
145. Sny o pot?dze – L.Staff
146. S?ówka – T. Boy – ?ele?ski
147.  Sklepy cynamonowe – B. Schulz
148. Sk?d si? bierze woda sodowa i nie tylko – T. Baranowski
149. Siekierezada albo Zima le?nych ludzi – E. Stachura
150. Sezon – Rafa? Wojaczek
151. Современный сонник – Тадеуш Конвицкий
152. Sefer – Ewa Lipska
153. Schodów si? nie pali – W. Tochman
154. Sanatorium pod klepsydr? – B. Schulz
155. Samotno?? w sieci – J. L. Wi?niewski
156. Samotno?? bogów – D. Terakowska
157. Saga ludu – M. Malicki
158. Rzeczy nietrwa?e – Anna Kamie?ska
159. Rytmy abo wiersze polskie – Miko?aj S?p – Szarzy?ski
160. Rumunia – M. Kruszona
161. Równane serca – Julian Przybo?
162. Rozmowy z katem – K. Moczarski
163. Rozmowy z diab?em – L.Ko?akowski
164. Rozmowy polskie latem roku 1983 – J. M. Rymkiewicz
165. Rozalko olaboga – A. Kamie?ska
166. Romans prowincjonalny – Kornel Filipowicz
167. Rodzinna historia l?ku – Agata Tuszy?ska
168. Robot – Adam Wi?niewski – Snerg
169. Rien ne va plus – Andrzej Bert
170. R?kopis znaleziony w Saragossie – Jan Potocki
171. Reisenfieber – Miko?aj ?ozi?ski
172. Rehab – Wiktor Osiaty?ski
173. Raz w roku w Skiro?awkach – Zbigniew Nienacki
174. Quo vadis – Henryk Sienkiewicz
175. Pyza na polskich dró?kach – H. Januszewska
176.Przygody Sindbada ?eglarza – B. Le?mian
177. Przez ró?ow? szybk? – Ewa Szelburg- Zarembina
178. Przemija posta? ?wiata – Hanna Malewska
179. Przedwio?nie – S. ?eromski
180. Przedksi??ycowi – Anna Ka?toch
181. Próchno – W. Berent
182. Profesor Tutka i inne opowiadania – Jerzy Szaniawski
183. Правек и другие времена – Ольга Токарчук
184. Prawdziwa ballada o mi?o?ci – A. Jurewicz
185. Pragnienie – A. Zagajewski
186. Pó?nocna granica – Feliks W. Kres
187. Po?egnanie z Mari? – T. Borowski
188. Po?egnanie jesieni – S.I. Witkiewicz
189. Powrót do kraju ?agodno?ci – Jerzy Harasymowicz
190. Powiem wam, jak zgin?? – Joe Alex
191. Porwanie Baltazara G?bki – Stanis?aw Pagaczewski
192. Popió? i kurz – Jaros?aw Grz?dowicz
193. Popió? i diament – Jerzy Andrzejewski
194. Popio?y – S. ?eromski
195. Pomara?czowy majdan – Marcin Wojciechowski
196. Polska jesie? – J. Józef Szczepa?ski
197. Policja – S. Mro?ek
198. Pokolenie Marka ?widry – Andrzej Strug
199. Poganka – Narcyza ?michowska
200. Poezje. Seria druga – Kazimierz Przerwa – Tetmajer
201. Poezje – Adam Asnyk
202. Путь людей книги – Ольга Токарчук
203. Podró?- Iga Fink
204. Pod obcym niebem – Artur Szlosarek
205. Pod mocnym anio?em – Jerzy Pilch
206. Pocz?tek – A. Szczypiorski
207. Poca?unki – M. Pawlikowska – Jasnorzewska
208. Po krzyku – Krystyna Mi?ob?dzka
209. P?omienie – S. Brzozowski
210. Plewy na wietrze – Anna Brzezi?ska
211. Plastusiowy pami?tnik – Maria Kownacka
212. Plac zabaw – Marek Kochan
213. Piórka – Jan Sztaudynger
214. Piotru? – Leo Lipski
215. Piosenki prawie wszystkie – J. Przybora
216. Piosenki – E. Stachura
217. Piosenka o zale?no?ciach i uzale?nieniach – E. Tkaczyszyn – Dycki
218. Pingpongista – Józef Hen
219. Pie?ni Szczuro?apa – W. Seby?a
220. Pie?ni – J. Kochanowski
221.  Piesek przydro?ny – Czes?aw Mi?osz
222. Pierwszy krok w chmurach – Marek H?asko
223. Pier?cie? z papieru – Zygmunt Haupt
224. Pier?cie? wielkiej damy – Cyprian Norwid
225. Pieprzony los kataryniarza – Rafa? A. Ziemkiewicz
226. P?tla -Marek H?asko
227. Pestka – Anna Kowalska
228. Pensjonat – Piotr Pazi?ski
230. P?tnicy z Macierzyzny – Marian Pankowski
231. Paw królowej – Dorota Mas?owska
232. Paradiso – Marta Podgórnik
233. Panny z Wilka – Jaros?aw Iwaszkiewicz
234.Panny i wdowy – Maria Nurowska
235. Panna Nikt – Tomek Tryzna
236. Pan Tadeusz – Adam Mickiewicz
237. Pan Kuleczka – Wojciech Wid?ak
238. Pan Cogito  - Zbigniew Herbert
239. Pami?tnik z powstania warszawskiego – Miron Bia?oszewski
240. Pami?tnik antybohatera – Kornel Filipowicz
241. Pami?tniki Soplicy – Henryk Rzewuski
242. Pa?uba – Karol Irzykowski
243. Pal? Pary? – Bruno Jasie?ski
244. Ósmy dzie? tygodnia – Marek H?asko
245. Ozimina – Wac?aw Berent
246. Otawa – Beata Oberty?ska
247. Ostatnie ?yczenie – Andrzej Sapkowski
248. Osiem cztery – Miros?w Nahacz
249. Omnis moriar – Jolanta Stefko
250. Oksana – W?odzimierz Odojewski
251. Ogniem i mieczem – Henryk Sienkiewicz
252. Obroty rzeczy – Miron Bia?oszewski
253. Ob??d – Jerzy Krzyszto?
254. O krasnoludkach i sierotce Marysi – Maria Konopnicka
255. Nowolipie – Józef Hen
256. Nocni w?drowcy – Wojciech Jagielski
257. Noce i dnie – Maria D?browska
258. Noc listopadowa – Stanis?aw Wyspia?ski
259. Nigdy w ?yciu! – Katarzyna Grochola
260. Niewiarygodne przygody Marka Piegusa – Edmund Niziurski
261. Nietota – Tadeusz Mici?ski
262. Niespodzianka – Karol Hubert Rostworowski
263. Niepokój – Tadeusz Ró?ewicz
264. Nienasycenie – S.I. Witkiewicz
265. Niemcy – L. Kruczkowski
266. Niekochana – Adolf Rudnicki
267. Nie przyszed?em Pana nawraca? – Jan Twardowski
268. Nie g?aska? kota pod w?os – Krystyna Boglar
269.Nie-boska komedia – Zygmunt Krasi?ski
270. Nasza klasa – Tadeusz S?obodzianek
271. Najwy?sza góra ?wiata – Anna Onichimowska
272. Nagrobek z lastryko –  Krzysztof Varga
273. Naga – Izabela Szolc
274. Nad Niemnem – E. Orzeszkowa
275. Na wysokiej po?oninie – Stanis?aw Vincenz
276. Na szczytach ?wiata – Jerzy Kukuczka
277. Na srebrnym globie – Jerzy ?u?awski
278. Na skalnym Podhalu – Kazimierz Przerwa – Tetmajer
279. Na nieludzkiej ziemi – Józef Czapski
280. My?li nieuczesane – Jerzy Lec
281. My zdies emigranty – Manuela Gretkowska
282. Msza za miasto Arras – Andrzej Szczypiorski
283. Mój wiek – Aleksander Wat
284. Mój Wehrmacht – Janusz Rudnicki
285. Morderstwo w Alei Ró? – T. Cegielski
286. Moralno?? Pani Dulskiej – G. Zapolska
287. Mamid?o – Jan Himilsbach
288. Mongolia. Wyprawy w tajg? i step – Boles?aw A. Uryn
289. Monachomachia – I. Krasicki
290. Miko?aja Do?wiadczy?skiego przypadki – I. Krasicki
291. Miazga – Jerzy Andrzejewski
292. Menuet z pogrzebaczem – Stanis?aw Grochowiak
293. Memorbuch – Henryk Grynberg
294. Meir Ezofowicz – Eliza Orzeszkowa
295. Medaliony – Zofia Na?kowska
296. Matka królów – K. Brandys
297. Matka Joanna od Anio?ów -J. Iwaszkiewicz
298. Ma?? na szczury – B. Madej
299. Maska – S. Lem
300. Marta – Eliza Orzeszkowa
301. Maria i Magdalena – Magdalena Samozwaniec
302. Maria – Antoni Malczewski
303.Ma?pie zwierciad?o – Adolf Nawaczy?ski
304. Ma?gosia contra Ma?gosia – Ewa Nowacka
305. Малый Апокалипсис – Тадеуш Конвицкий
306. Мадам – Антоний Либера
307. Madagaskar. Gor?ca wie? Ambinanitelo – Arkady Fiedler
308. ??ka – Boles?aw Le?mian
309. Lutnia – J.A. Morsztyn
310. Lustra – Ma?gorzata Seramonowicz
311. Lubiewo – Micha? Witkowski
312. Lód – Jacek Dukaj
313. Lotna – W. ?ukrowski
314. Lolek Grenadier – Antoni Gawi?ski
315. Listy ?piewaj?ce – Agnieszka Osiecka
316. Limes inferior – Janusz A. Zajdel
317. Lewa wolna – Józef Mackiewicz
318. Lesio – Joanna Chmielewska
319. Lekkomy?lna siostra – W?odzimierz Perzy?ski
320. Lekcja martwego j?zyka – Andrzej Ku?niewicz
321. Legendy warszawskie – Artur Oppman
322. Lalka – Boles?aw Prus
323. Lala – Jacek Dehnel
324. L – jak Lucy – Janusz Meissner
325. Kwiaty polskie – Julian Tuwim
326. Kurka wodna – S.I. Witkiewicz
327. Kult cia?a – Mieczys?aw Srokowski
328. Krzy?owcy – Zofia Kossak-Szczucka
329. Krzy?acy – Henryk Sienkiewicz
330. Krzak dzikiej ró?y – Jan Kasprowicz
331.Krótka historia Iwony Tramp – Krystyna Kofta
332. Król obojga Sycylii – Andrzej Ku?niewicz
333. Król Maciu? Pierwszy – Janusz Korczak
334. Kroniki Jakuba W?drowycza – Andrzej Pilipiuk
335. Kra – Jacek Podsiad?o
336. Kordian – Juliusz S?owacki
337. Ko? Pana Boga – Wilhelm Dichter
338. Konopielka – Edward Redli?ski
339. Ko?ysanka jod?owa – Jerzy Liebert
340. Kolumbowie.Rocznik 20 – Roman Bratny
341. Kochany Franz – Anna Bolecka
342. Kochanka Szamoty – Stefan Grabi?ski
343. Kochanek Wielkiej Niedzwiedzicy – Sergiusz Piasecki
344. Kobieta na kra?cu ?wiata – Martyna Wojciechowska
345. Kieszonkowy atlas kobiet – Sylwia Chutnik
346. Kiciu? majstra lepigliny – Janina Porazi?ska
347. Katoniela – Ewa Madeyska
348. Kartoteka – Tadeusz Ró?ewicz
349. Karolcia – Maria Kruger
350. Karmazynowy poemat – Jan Lecho?
351. Kariera Nikodema Dyzmy – Tadeusz Do??ga-Mostowicz
352. Kapitan ?bik – scen. W?adys?aw Krupka
353.  Kapitan Kloss – Andrzej Zbych
354. Kamizelka – Boles?aw Prus
355. Kamie?, szron – Ryszard Krynicki
356. Kamienie na szaniec – A.Kami?ski
357. Kameleon – Rafa? Kosik
358. Kalipso – Adam Wiedemann
359. Kalifornijski Kadisz – Henryk Grynberg
360. Kajko i Kokosz – Janusz Christa
361. Kacperiada – Grzegorz Kasdepke
362. Kabaret metafizyczny – Manuela Gretkowska
363. Judasz z Kariothu – K.H.Rostworowski
364.Je? Jerzy – Rafa? Skar?ycki
365. Jezioro Bode?skie – Stanis?aw Dygat
366. Jestem baba – Anna ?wirszczy?ska
367. Jaskinia filozofów – Zbigniew Herbert
368. Jak umieraj? nie?miertelni – Krzysztof K?kolewski
369. Jak by? kochan? – Kazimierz Brandys
370. Jad?c do Babadag – Andrzej Stasiuk
371. Ja z jednej strony i ja z drugiej strony mego mopso?elaznego piecyka – Aleksander Wat
372. Inny ?wiat – Gustaw Herling – Grudzi?ski
373. Ikarowe loty – K. I??akowiczówna
374. Hymn ba?wochwalczy – Halina Po?wiatowska
375. Huragan – Wac?aw G?siorowski
376. Hrabina Cosel – J.I. Kraszewski
377. Historie maniaków – Roman Jaworski
378. Heroina – Tomasz Pi?tek
379. Heban – Ryszard Kapu?ci?ski
380. Hanemann – Stefan Chwin
381. Gulasz z turula – Krzysztof Varga
382. Gucio zaczarowany – Czes?aw Mi?osz
383. Gringo w?ród dzikich plemion – Wojciech Cejrowski
384. Granica – Zofia Na?kowska
385. Gra na zw?ok? – Janusz Anderman
386. Góry nad czarnym morzem – Wilhelm Mach
387. Gottland – Mariusz Szczygie?
388. Godzina p?sowej ró?y – Maria Kruger
389. Gnój – Wojciech Kuczok
390. Gniazdo ?wiatów – Marek S. Huberath
391. Gesty – Ignacy Karpowicz
392. Genera? Barcz-  Juliusz Kaden- Bandrowski
393. Funky Koval- Maciej Parowski i Jacek Rodek
394. Fridtjof, co z ciebie wyro?nie – Alina i Czes?aw Centkiewiczowie
395. Fractale – Natasza Goerke
396. Fircyk w zalotach – Franciszek Zab?ocki
397. Ferdynand Wspania?y -Ludwik Jerzy Kern
398. Фердидурке – Витольд Гомбрович
399. Faraon – Boles?aw Prus
400. Excentrycy – W?odzimierz Kowalewski
401. Emigranci – S?awomir Mro?ek
402. Eine Kleine – Artur Daniel Liskowacki
403. Dzikowy skarb – Karol Bunsch
404. Dzikie dzieci – Krzysztof Siwczyk
405. Dziewczynka w czerwonym p?aszczyku – Roma Ligocka
406. Dziewczyna Mistrza Gry – Krystyna Siesicka
407. Dziewczyna i ch?opak, czyli heca na 14 fajerek – Hanna O?ogowska
408. Dziewcz?ta z Nowolipek -Pola Gojawiczy?ska
409. Dzie? ?wira – Marek Koterski
410. Dzie? oszusta – Ireneusz Iredy?ski
411. Dzie? drogi do Meorii – Marek Oramus
412. Dzienniki gwiazdowe – Stanis?aw Lem
413. Dzienniki – Maria D?browska
414. Dzienniki – Jaros?aw Iwaszkiewicz
415. Dzienniki – Zofia Na?kowska
416. Dziennik 1962-1969 – S?awomir Mro?ek
417. Dziennik 1954 – Leopold Tyrmand
418. Дневник –  Витольд Гомбрович
419. Dziennik – Jan Lecho?
420. Dzieje jednego pocisku - Andrzej Strug
421. Dziecko przez ptaka przyniesione -Andrzej Kijowski
422. Dzieci szatana – Stanis?aw Przybyszewski
423. Dziady – Adam Mickiewicz
424. Dwie  g?owy ptaka - W?adys?aw Terlecki
425. Dwana?cie stacji - Tomasz Ró?ycki
426. Dwa teatry – Jerzy Szaniawski
427. Dwa ksi??yce - Maria Kuncewiczowa
428. Dwa ko?ce ?wiata - Antoni S?onimski
429. Dukla - Stasiuk Andrzej
430. Drzewo z czerwonym ?aglem - Chotomska Wanda
431. Doskona?a pró?nia - Stanis?aw Lem
432. Dorota Gellner dzieciom - Gellner Dorota
433. Dom otwarty – Micha? Ba?ucki
434. Dom nad rozlewiskiem – Kalici?ska
435. Dolina Issy - Czes?aw Mi?osz
436.Disneyland - Dygat Stanis?aw
437.Dewajtis – Maria Rodziewiczówna
438. Demon nocy
439. Demon ruchu - Stefan Grabi?ski
440.Czyhanie na Boga - Julian Tuwim
441. Czwarte niebo - Mariusz Sieniewicz
442. Czu?o??
443. Czterej pancerni i pies - Na??cki Konrad
444. Czerwone krzes?o - Maleszka Andrzej
445.Czekanie na Dawida - Ma?gorzata Hillar
446.Czaszka w czaszce - Wojciechowski Piot
447. Czarny romans – W?adys?aw Terlecki
448. Czarny potok – Leopold Buczkowski
449.Czarny ogród - Ma?gorzata Szejnert
450.Czarny kwadrat - Tadeusz D?browski
451. Czarne sezony- G?owi?ski Micha?
452. Czarne okr?ty - Joe Alex
453. Cyryl, gdzie jeste?? - Woroszylski Wiktor
454. Cyberiada - Stanis?aw Lem
455. Cudzoziemka - Maria Kuncewiczowa
456. Cud albo Krakowiaki i Górale - Wojciech Bogus?awski
457. Córka czarownic - Dorota Terakowska
458.Co? mnie zmartwi?o ale zapomnia?em - Jaros?aw Miko?ajewski
459. Co si? komu ?ni
460. Cisza
461. Ciemno?ci kryj? ziemi? - Jerzy Andrzejewski
462. Chwilki dla Emilki - Papuzi?ska Joanna
463. Chwila
464. Мужики – Владислав Реймонт
465. Chleb rzucony umar?ym - Bogdan Wojdowski
466.Chirurgiczna precyzja - Stanis?aw Bara?czak
467. Cesarz Ryszard – Kapu?ci?ski
468. Cesarski poker – Waldemar ?ysiak
469. Castrop – Pawe? Huelle
470. Ca?a w piachu - Dariusz Suska
471. But w butonierce – Bruno Jasie?ski
472. Brzezina - Jaros?aw Iwaszkiewicz
473. Bromba i inni - Maciej Wojtyszko
474.Bramy raju - Jerzy Andrzejewski
475. Dzieci pana majstra - Zofia Rogoszówna
476. Boso ale w ostrogach - Stanis?aw Grzesiuk
477. Boski Juliusz - Jacek Boche?ski
478. Bohaterski mi? -  Ostrowska Bronis?awa
479. Bidul - Mariusz Ma?lanka
480. Bia?o-czerwony - Dawid Bie?kowski
481. Bez dogmatu – Henryk Sienkiewicz
482.Berek – Marcin Szczygielski
483. Beniowski - Juliusz S?owacki
484. Benek Kwieciarz – Marek Nowakowski
485. Bambino – Inga Iwasiów
486. Balladyna – Juliusz S?owacki
487. Ballady i Romanse – Adam Mickiewicz
488. Ballada z tamtej strony - Józef Czechowicz
489. Bajki i opowiastki -
490. Bajarz polski - Antoni Józef Gli?ski
491. Awantura o Basi? – Kornel Makuszy?ski
492. Austeria - Julian Stryjkowski
493. Апокриф Аглаи - Ежи Сосновский
494. Antygona w Nowym Jorku -  Janusz G?owacki
495. Anka – W?adys?aw Broniewski
496. Alicja – Jacek Piekara
497. Alfabet wspomnie? - Antoni Slonimski
498. Akademia Pana Kleksa – Jan Brzechwa
499. Achtung! Banditen! - Wojciech Albi?ski
500. A jak królem, a jak katem b?dziesz – Tadeusz Nowak

Есть список Скаруффи, который гораздо короче, в котором выделено самое лучшее:

Станислав Игнацы Виткевич. Ненасытимость
Станислав Лем. Солярис
Витольд Гомбрович. Космос
Станислав Виткевич. 622 падения Бунго
Витольд Гомбрович. Порнография
Ежи Анджеевский. Пепел и алмаз
Болеслав Прус. Кукла
Теодор Парницкий. Только Беатриче
Генрик Сенкевич. Огнем и мечом
Владислав Реймонт. Мужики
Элиза Ожешкова. Над Неманом
Тадеуш Конвицкий. Малый Апокалипсис
Стефан Жеромский. Пепел
Мария Домбровская. Ночи и дни
Теодор Парницкий. Эпопея "Новое предание"
Нарциза Жмиховская. Язычница
Вацлав Берент. Озимые
Витольд Гомбрович. Фердидурке
Кароль Иржиковский. Палуба

Из более современных авторов отметил для себя "Касторпа" Хюлле, "Дуклю" Стасюка, "Ханемана" Хвина и "Бегунов" Токарчук, "Апокриф Аглаи" Сосновского, поэзию Шимборской и Милоша, публицистику Капущинского.

В принципе этого достаточно, чтобы более менее хорошо разбираться в польской литературе (до кучи можно, конечно, добавить Пшибышевского, Мрожека и Мицкевича, тогда точно всё что надо).

500 польских книг, которые надо обязательно почесть

А как быть без Тувима и Гальчинского ?

Натэла wrote:А как

Натэла wrote:
А как быть без Тувима и Гальчинского ?
  Согласен. Маловат списочек. 8-)) Но Тувим в нем есть.

Натэла wrote:А как

Натэла wrote:
А как быть без Тувима и Гальчинского ?

Галчиньский есть тоже. 30 и 105 позиции, просто некоторые символы как-то неверно отразились.

Ответ: 500 польских книг, которые надо обязательно прочесть 8-))

Так. С кодировками польскими действительно не сильно хорошо отобразилось. Работаю над этим.